විනෝදයෙන් සහ දැනුමෙන් සපිරි ක්‍රියාකාරකම් රාශියක් සමඟින් SLT-MOBITEL ලෝක ළමා දිනය සමරයි

SLT-MOBITEL විසින් ලෝක ළමා දිනය සැමරීම සඳහා සංවිධානය කරන ලද විශේෂ විනෝද වැඩසටහනක් පසුගියදා මෝදර මුතුවැල්ල ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්විණි. මෙම අවස්ථාවට මෝදර සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල ළමුන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් සහභාගී විය.

මෙහිදී, චිත්‍ර තරඟ, e- Sports, මැජික් සන්දර්ශන, නාට්‍ය සහ අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් ඇතුළු ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත වීමට දරුවන්ට අවස්ථාව උදා විය. තව ද, SLT-MOBITEL eChannelling සේවාව හරහා වැඩිහිටියන් සඳහා නොමිලේ වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණ පහසුකම් සැපයීමට ද සමාගම කටයුතු කරන ලදී.

ජාතික තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විසඳුම් සැපයුම්කරු වන, SLT-MOBITEL අනාගත පරපුර තුළ යහපත් පුරුදු ඇති කිරීමට මෙන්ම ඔවුන්ගේ කුසලතා වැඩිදියුණු කරමින් ඔවුන් ජාතියට සම්පතක් බවට පත් කිරීමට කැපවී සිටී.